HOME
Czech  Polish  German  English  Russian Federation  Hungarian China 
 

MASH®: Materiál absorbující zvuk a teplo (patentováno)TECHNICKÁ NOVINKA

Patentovaný produkt MASH® je plechová kovová struktura a sestává z jedné vrstvy materiálu. Díky speciální konstrukci a díky z toho vyplývajících otvorů se dosáhne optimální poréznost, čímž se opět maximalizuje odbourání energie v rámci struktury. Válcováním se struktura zhustí a tím se nastaví poréznost tak, že se dosáhne optimální absorpce zvuku a tepelná izolace.

V závislosti na vytvořených štěrbinách a dutinách pronikají akustické vlny do struktury. Kmitající molekuly vzduchu doznají třecí odpor, který se promění v teplo. Teplo vznikající třením a teplo v tlakové amplitudě akustických vln budou rychle odváděny díky dobré tepelné vodivosti kovu a přispějí tím k vysoké absorpci zvuku.

Pro dobrou tepelnou izolaci se stará uzavřený vzduch mezi dráty (ocel = 67W/mK) (= 0,026 W/mK), protože tento vykazuje velmi nízkou tepelnou vodivost.

 • Pro kombinované odstínění tepelných a zvukových zdrojů v jednom materiálu.
 • Vynikající funkce absorpce zvuku a štítu proti žáru.
 • Schopnost absorpce zvuku je možné v případě potřeby nastavit podle zákaznické specifikace.
 • Možnost dobrého nanášení vrstev z jiných médií.
 • Nejlepší přetvarovatelnost.
 • Nákladově výhodnější výroba než dosavadní technická řešení.
 • Vyšší výkonnost než dosavadní technická řešení.

V produktu MASH® se - na rozdíl od plechů s mikroděrováním, fólií a desek - vstupní a výstupní akustické vlny pomocí vypouklého povrchu přesměrují a tím se vyvolá difusní reflexe. Výhodná je také mnohem větší pórovitá plocha vůči celkové ploše, neboť u plechů s mikroděrováním je vždy vzhledem k výrobě dán minimální odstup otvorů, čímž v těchto místech dochází k reflexi zvuku.


Oblasti použití MASH®:

Automobilový průmysl, výrobci topení, oblast volného času, motosport, průmysl pro dům a zahradu, výrobci vysokozdvižných vozíků, stavebnictví, výrobci stavebních strojů, výrobci kolejových vozidel, výrobci komunálních vozidel, výrobci generátorů, výrobci elektrických průtokových ohřívačů, ....


Obdržet je ho možné v různých tloušťkách a specifikacích jako

 • MASH® F 8
 • MASH® F 9
 • MASH® F 10 a
 • MASH® F 11


Pro další podrobné informace si prosím vyžádejte náš informační materiál, nebo se s námi spojte na adrese info.fteu@quick.cz.

  Domů  /   Kontakt  /   Mapa stránek