HOME
Czech  Polish  German  English  Russian Federation  Hungarian China 
 

Organizace a informaceZde se pokoušíme implementovat v naší organizaci zásady "First-Time-Right" a "Just-in-Time".

Lidi a informace je třeba podle toho v závislosti na procesu a rozumně propojit. K tomu sledujeme různé základní myšlenky:

  • Ovládáme naše standardní procesy!

K tomu přizpůsobujeme naši organizaci podle typu zakázky. Organizace projektu a přísné procesy pro standardy patří podle toho k našemu instrumentariu.


  • Naše průběhy organizujeme podle procesních řetězců!

Jsme si vědomi toho, že tyto jsou vzájemně propojeny a že se vzájemně mezi sebou doplňují.


  • Vytváříme společnou databázi!

Díky širokosáhlému využití výpočetní techniky až do jednotlivých výrobních jednotek si uchováváme svůj přehled.


  • Měříme a kontrolujeme svoji průběžnou rychlost a schopnost reakce!

Přitom se učíme rychleji reagovat a zkracovat naše průběžné časy. Díky využití controllingu jsme schopni obdržet jedním stisknutím tlačítka aktuální informace o dimenzích výkonu, a čase, kvalitě a nákladech.


  • Zlepšujeme svoji efektivitu!

Na základě vyhodnocení naší datové báze definujeme inteligentní opatření, která vedou ke zlepšené účinnosti. Dosahujeme tím snížení průběžného času, a můžeme našim zákazníkům nabídnout zlepšenou schopnost reakce. Právě toto je na kolísavých trzích důležitým předpokladem pro efektivní obchodování.

  Domů  /   Kontakt  /   Mapa stránek