HOME
Czech  Polish  German  English  Russian Federation  Hungarian China 
 

Druhy vazby drátěných tkaninMožné druhy vazby drátěných tkanin se dají definovat do dvou hlavních skupin:

Plátnová vazba

  • Takzvaná hladká vazba
  • Nit osnovy se váže příslušně přes nit útku a obráceně
  • Nejtužší forma vazby
  • Nejpřesnější šířka oka
  • Normální tkanina pro všechny účely
Tělesová vazba

  • Nit osnovy se váže příslušně přes dvě nebo více nití útku a obráceně
  • Vazba není tak tuhá, takže tato vazba je obzvlášť vhodná pro formování
  • Mohou se zpracovávat silnější dráty, čímž vznikají tužší tkaniny
Následně jsou zobrazeny jednotlivé druhy vazby odděleně podle obou hlavních skupin (plátnová vazba v části 1) a tělesová vazba v části 2) a jsou specifikovány na základě jejich parametrů.


Část 1:  Plátnová vazba

Označení tkanin Znaky Hlavní oblast použití
Tkaniny se čtvercovými oky

Čtvercové oko.
Stejná síla nitě osnovy a útku.
Snadné čištění tkanin.
Stejnoměrné otvory.
Dobrá průtočnost.
Poměrně velká otevřená filtrační plocha (až 81 %), díky tomu menší ztráta tlaku během filtrace.
Vhodné pro téměř všechny filtrační účely do 63 μm.
Tkaniny s obdélníkovými oky

Široká nebo podlouhlá oka.
Jako čtvercová oka, ovšem ne tak často využíváno.
Jako u čtvercových ok.
Hladká třáseň

Nulové oko.
Nitě osnovy silnější než nitě útku.
Dráty útku uspořádány co možná nejtěsněji u sebe.
Vysoká přesnost.
Mírná ztráta tlaku během filtrace.
Stabilnější než čtvercové nebo obdélníkové oko.
Poměrně vysoká filtrační plocha.
Vhodné pro téměř všechny filtrační účely.
Multipór

Nulové oko.
Odvezený druh od hladké třásně.
Velmi tenké nitě útku ve vysokém počtu.
Filtrace na povrchu.
Lehké čištění.
Optimální průtočnost.
Optimální kapacita zachycování nečistot.
Otevřená filtrační plocha 40%.
Omezené možnosti využití při vysokých rozdílech tlaku.
Nejjemnější filtrace v hydraulických řídících elementech a ve vstřikovacích tryskách a také filtrace mazacího oleje v hydraulických a v palivových systémech, speciálně tam, kde je požadována vyšší průtočnost a vyšší schopnost zachycení nečistot.
Pancéřová třáseň

Nulové oko.
Nit osnovy tenčí než nit útku.
Mimořádně stabilní tkanina.
Velká odolnost proti přetržení a vysoká mechanická odolnost proti namáhání v podélném a příčném směru.
Stejnoměrná jemnost filtrace.
Obzvlášť vysoká průtočnost.
Lehká čistitelnost tkaniny.
Vysoká schopnost zachycování nečistot.
Náplavový filtr a studnový filtr.


Část 2:  Tělesová vazba

Označení tkanin Znaky Hlavní oblast použití
Tkaniny se čtvercovými oky

Čtvercové oko, také jako obdélníkové oko (široká nebo podlouhlá oka).
Stejná síla drátu osnovy a útku.
Ne tak tuhé tkanivo, proto obzvlášť vhodné pro formování.
Přesná šířka ok, většinou silné dráty v poměru k šířce ok, proto masivnější tkanina.
Většinou se používá pro filtraci jemnější než 63 μm.
5-vrstvové tělesové tkaniny

Široká oka.
Obzvlášť silné dráty při jemném oku.
Jednostranné hladké tkaniny s odolností proti opotřebení.
Vysoká průtočnost.
Snadné čištění.
Filtry pro odvodňování.
Tkaniny se spodním prouděním.
Tělesová třáseň

Nulové oko.
Nitě osnovy silnější než nitě útku.
Dráty útku uspořádány co možná nejtěsněji u sebe.
Vysoká přesnost.
Mírná ztráta tlaku během filtrace.
Stabilnější než čtvercové nebo obdélníkové oko.
Poměrně vysoká filtrační plocha.
Jemné tkaniny, nejjemnější filtrace v hydraulických zařízeních v kritických oblastech použití, např. v kosmickém výzkumu nebo jako filtr paliva a spalovací komory.
Hrubší náplavový a vakuový filtr.
Tělesová pancéřová třáseň

Nulové oko.
Vlastnosti jako u tkanin z pancéřové třásně (plátnová vazba), ovšem ne neprůsvitné uspořádání.
Ještě vyšší mechanická odolnost proti namáhání v podélném a příčném směru.
Větší odolnost proti přetržení a větší odolnost proti protržení.
Vyšší průtočnost.
Ovšem nižší jemnost filtru.
Náplavový filtr a studnový filtr.
Vakuový filtr a filtrační svíčky.
Filtrace tavenin při obzvlášť vysokém tlaku a při vysokých stupních znečištění.

Materiály pro drátěné tkaniny
  Domů  /   Kontakt  /   Mapa stránek